Camiler İçin Sinyal Kesici Jammer Cihazları

Cami Jammer | Cami Jemır | Cami Cemmır | Cami Cemır | Cami Cammer | Telefon Kesici | Cep Telefonu Kesici | Cami Cemır Fiyatları

Jammer Nedir?

Jammer, sinyal kesici cihazların genel adı olarak uluslararası alanda kullanılmaktadır.

Jammer cihazları, bozacakları yayın ile aynı kanaldan güçlü frekanslar üretirler. Bu şekilde, yayını alacak olan cihazın gelen frekansı analiz edip işlemesini imkansız hale getirerek alıcı cihazın devre dışı kalmasına neden olurlar.

Genelde alıcı cihazı (cep telefonu, tablet, telsiz, bilgisayar vb.) hedefleyen bu frekans bozucu cihazlar, en yaygın şekilde cep telefonu sinyallerini bloke etmek amacıyla, özellikle camilerimizde kullanılmaktadır.

Cami, mescid ve benzer ibadethanelerde, sinema ve konser salonlarında, konferanslar ve toplantılar sırasında, okullarda ve dersliklerde, fabrika ve işyerlerinde... gibi, cep telefonu kulanımının uygun olmadığı/istenmediği yerlerde kullanılması ile yaygınlaşmıştır.

Bilinen isimleri: Sinyal kesici, sinyal boğucu, sinyal karıştırıcı, sinyal bozucu, frekans karıştırıcı, frekans bozucu, frekans boğucu, frekans bloke edici, yayın karıştırıcı, yayın bozucu, yayın engelleyici, yayın bloke edici...

Telaffuz çeşitleri:
 jammer, jamer, jamır, jemır, cemır, jemmır, cemmır, camer, cammer, camır, cammır, cemmir, cemir...